Win een overnachting voor twee
bij Ibis hotel Brugge Jabbeke

Een weekendje weg is altijd een goed idee en laten wij nu net de ideale locatie voor je hebben! Ibis budget hotel Brugge Jabbeke is gelegen tussen Brugge en de Belgische kust. Vanwege deze gunstige ligging is dit de ideale uitvalsbasis om rond te dwalen in het mooie Brugge en lekker uit te waaien aan zee. Iets voor jou? Lees dan snel verder, want jij maakt kans op een overnachting voor 2 personen incl. leuke extraatjes!

Wat?

Dit is inbegrepen in het arrangement:

 • Een overnachting in een moderne kamer met eigen badkamer
 • Een lekker ontbijtje
 • Drankje aan de hotelbar
 • Gratis parkeren

Wanneer?

Je kunt t/m 31 mei 2020 meedoen met deze geweldige winactie. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht. Je kiest vervolgens zelf de data van jouw verblijf op basis van beschikbaarheid.

Ik wil meedoen!

Deelnemen doe je door jouw naam en e-mailadres hieronder achter te laten. Veel succes! 
 


Klik hier om het wedstrijdreglement te raadplegen

 

Wedstrijdreglement Winactie Ibis hotel Brugge Jabbeke 2020

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Volo Media Ltd, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op South Center Titanium, 4e verdieping, Marcel Broodthaersplein 8, 1060, Brussel, België
 2. De wedstrijd loopt t/m maandag 31/05/2020. De winnaar zal persoonlijk verwittigd worden. De prijs is een overnachting voor twee personen bij Ibis budget Brugge Jabbeke, gelegen in België. VM behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. VM kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege VM.
 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege VM zijn zonder verhaal.
 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch of Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van VM, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën.
 5. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van VM, voor te leggen.
 6. De deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 7. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs zal enkel worden verzonden naar het adres dat de winnaar bij deelname ingevuld heeft. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet aanvaardt bij levering of niet tijdig opgehaald heeft bij zijn postkantoor of postpunt.
 8. De deelnemer kan slechts één keer deelnemen. Het is niet toegestaan verschillende e-mail adressen te gebruiken om meerdere keren deel te nemen. VM behoudt zich echter het recht voor om toepassing te maken van artikel
 9. Er wordt slechts één prijs toegekend per thuisadres, e-mailadres of telefoonnummer, gebaseerd op de spelersgegevens waarover VM beschikt.
 10. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt VM zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van VM uit te sluiten.
 11. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan VM de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent. De deelnemer geeft daarnaast toestemming om nieuwsbrieven van VM en van Ibis budget hotel Brugge Jabbeke te ontvangen.
 12. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan VM hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Deze website werd ontwikkeld door:

Volo Media Ltd.
South Center Titanium, 4e verdieping
Marcel Broodthaersplein 8
1060 Brussel
België